İcra Başvurusu Nasıl Yapılır?

Borçlu olan kişiler alacaklı olan kişilere borçlarını zamanında ödemezlerse, alacaklılar adına yasal yollara başvurma hakkı doğar. Alacaklıların yasal yollara başvurması ise icra olarak adlandırılır. Borçlular, borçlarını ödemedikleri zaman alacaklılar icra başvurusunda bulunabilirler. İcra süreci devlet tarafından yönetilir.

icra başvurusu

icra başvurusu

Bu tür durumlar ortaya çıktığı zaman icra işlemlerine icra ve iflas mahkemeleri bakar. Ufak yerleşim yerlerinde ise bu tür davalara “Asliye Hukuk Mahkemeleri” bakıyor. Alacaklıların talepleri üzerine mahkemeler gerekli işlemleri yaptıktan sonra borçlulardan alınacak olan ödemeleri alıp alacaklıya verirler.

İcra Masraflarını Kim Öder?

Örneğin, bir kişi borçlu kişiden alacağını tahsil edemiyor ise ilk olarak icra dairesine gitmeli ya da internet üzerinden icra takip formunu doldurmalıdır. Alacaklıların adı ya da temsilcisinin adı, kimlik numarası, adresi ve ödemenin yapılacağı bankaya ait IBAN numarası gibi bilgiler icra dairesine bildirilmelidir. Borçluların alacaklı olan kişilere olan borcun TL cinsinden değeri, borç talep edilen tarihi ve tebligat adresi de aynı şekilde başvuru içerisinde yer alması gereken bilgiler arasındadır.

icra

icra

İcra başvurusu yapıldığı zaman icraya ait olan masraflar da alacaklı olan kişilerden tahsil edilir. Masraflar aynı şekilde alacaklı kişiye geri iade edilir. Kişilerin ilk olarak icra masraflarını ödemesi istenir. İşlemler yapıldıktan sonra icra takibinin ne şekilde yapılacağına bağlı olarak borçluya icra emri ya da geri ödeme emri gönderilir ve süreç tamamlanmış olur.